Foto’s beschikbaar Gawstrekke 2016

Zie Foto/Film –> Gawstrekke 2016

Voorbereidingen in volle gang, gans weer op menu

Voor een wijziging van dit bericht, verwijzen we jullie naar dit artikel van Beeg.nl:

Publicatie Beeg nl_20150122 Copy

 

Een zalig 2015 gewenst

2015 wenskaart

Méér trekpaarden bij Gawstrèkke

maandag 17 november 2014

Tijdens de jaarvergadering van afgelopen zaterdag, kon het bestuur vol trots meedelen dat het aantal trekpaarden bij het komende Gawstrèkke op carnavalsdinsdag 17 februari 2015 zal worden uitgebreid. Met bewondering wordt elk jaar gekeken naar het Gansrijden in de Antwerpse polder, waar de Belgische trekpaarden geen uitzondering maar regel zijn. De kracht en de statigheid van deze dieren geeft onze gemeenschappelijke traditie een extra cultuurhistorisch tintje. Uitbreiding van het aantal trekpaarden zal zodoende ook de uitstraling van het Beegse Gawstrèkke van nieuwe impulsen voorzien.

Verder bevatte de agenda van de vergadering de gebruikelijke zaken van een algemene jaarvergadering. Secretaris en penningmeester konden in hun jaarverslagen melding maken van een geslaagd seizoen 2013-2014. Bart Pepels en Leon Mulleners werden in hun bestuursfuncties herkozen voor een nieuwe termijn. De ruiters maakten afspraken voor hun wekelijkse oefenritten. Het jaarprogramma zal worden vastgesteld volgens het bestaande concept waarin wordt toegewerkt naar de activiteiten van de carnavalsdagen.

Na afloop genoten de talrijke aanwezigen nog van een drankje en een hapje in het gezellige café De Mert van Geert en Hilda.

Voorzitter en secretarisHapje en drankje

 

 

 

Weer tijd voor de jaarvergadering

vrijdag 7 november 2014

Het wordt tijd om weer te gaan vergaderen. Uiteraard staat de vereniging niet stil. Het bestuur heeft al diverse vergaderingen achter de rug en is druk in de weer met de voorbereidingen voor het nieuwe seizoen. De ruiters zijn al geruime tijd bezig met hun wekelijkse uitritten in de manege te Echt en in de omringende bossen.

De gebruikelijke jaarvergadering zal worden gehouden op zaterdag 15 november 2014. Als locatie is dit jaar gekozen de zaal van café De Mert. Aanvang 20.00 uur.

De agenda bevat de gebruikelijke elementen van een jaarvergadering. Er zal verslag worden uitgebracht van het verenigingsbeleid en van de financiële resultaten. De statutair aftredende bestuursleden Bart Pepels en Leon Mulleners zijn herkiesbaar. Er zal vooral vooruit worden gekeken naar de planning van het nieuwe verenigingsjaar. Na afloop gezellig samenzijn met een hapje en een drankje.

Het eerstvolgende Gawstrèkke vindt plaats op carnavalsdinsdag 17 februari 2015. Een overzicht van de jaaractiviteiten wordt na de jaarvergadering gepubliceerd in de Agenda.

Zomerse barbecue in oktober

zondag 5 oktober 2014

De weergoden waren de Gawstrèkkers bij de jaarlijkse barbecue goed gezind. Terwijl dit stukje een dag later achter gesloten deuren bij de verwarming wordt getikt, stonden we gisteravond nog tot middernacht in onze hemdsmouwen in de open lucht. Dat we met onze barbecue dit jaar iets later waren dan gebruikelijk, bleek achteraf dus gelukkig geen bezwaar. Het vlees was van uitstekende kwaliteit, de hapjes waren smakelijk en de sfeer was uitgelaten. Voorzitter Bart toonde zijn kwaliteiten als braadmeester. De kleintjes amuseerden zich met het springkussen en de andere attracties van Party Unlimited. De ouderen hadden genoeg aan een stehtisch of een gezellig zitje in Zaal Aurora. Gesprekstof bleek in ruime mate aanwezig. De pittige biertjes gingen er vloeiend in. Kortom: een lekker opwarmertje voor het komende seizoen.

Bekijk de foto’s van het feest in volle omvang achter deze link: klik hier 

 

 

Peter van de Klundert nu ook schutterskoning

dinsdag 30 september 2014

Het begint langzaam eentonig te worden, hoewel het nooit zal vervelen: alweer is een Gawstrèkker schutterskoning geworden.

Op bijgevoegde foto van Wally Thissen zien we hoe aftredend schutterskoning en gawstrèkker Leon Smeets zijn gawstrèkkersgezel Peter van de Klundert tot Schutterskoning kroont van Schutterij Eendracht van Papenhoven-Grevenbicht. Het was Peter enige momenten eerder gelukt met een welgemikt schot de koningsvogel uit de mast te schieten. In 2011 was Peter ook al koning van de F.V. Gawstrèkkers Beeg. Anderen zijn zelfs al dubbelkoning geweest. Zie eerdere berichten.

Voor ingewijden is het samengaan van Gawstrèkkers en Eendrachtschutters niet zo verrassend. Beide verenigingen tellen veel gemeenschappelijke leden. De Gawstrèkkers waren dan ook nauw betrokken bij de organisatie van het Oud-Limburgs-Schuttersfeest dat in juli plaatsvond in ons actieve Maasdorp. Tijdens de Gawstrèkkersbarbecue van komende zaterdag zijn de Gawstrèkkers in de gelegenheid een heildronk uit te brengen op de nieuwe Koning Peter en zijn echtgenote Koningin Helmie.

Late Zomerbarbecue

woensdag 3 september 2014

Veel van onze leden waren afgelopen maanden nauw betrokken bij de organisatie van het Oud Limburgs Schuttersfeest in Grevenbicht. Daardoor  wordt de traditionele zomerbarbecue ter afsluiting van het Gawstrèkkersseizoen iets later gehouden dan gebruikelijk. De barbecue vindt nu plaats op zaterdag 4 oktober 2014 in Zaal Aurora. We beginnen te “sjnirke” om 17.00 uur.

Leden en andere belangstellenden worden van harte uitgenodigd. De eigen bijdrage is vastgesteld op 10 euro voor volwassenen en 5 euro voor kinderen tot en met 11 jaar. Consumpties zijn voor eigen rekening, maar zijn verkrijgbaar tegen speciaal tarief. Huisdieren mogen gratis mee vanwege de speciale dag.

Opgeven kan door middel van betaling van het verschuldigde bedrag via bankrekening 11.72.25.983 t.n.v. Gawstrèkkers Beeg (o.v.v. bbq+naam). Opgeven per mail (info@gawstrekkers.nl) kan ook, met overmaking van het geld per bank.

Geen betaling betekent jammer genoeg geen deelname, dit ter voorkoming van het maken van onnodige kosten in de voorbereiding. Opgeven kan tot en met 29 september. Meteen doen! Niet vergeten!

Kindergansrijden

zaterdag 30 augustus 2014

Cultureel erfgoed kan pas gedijen als de gemeenschap bereid is haar cultureel-maatschappelijke waarden door te geven van de ene generatie op de andere. We bezochten op zaterdag 30 augustus 2014 het kindergansrijden van de vereniging De Oude Gans te Berendrecht. Hoe puur kan het leven zijn. Een paar oude schuren, een beklinkerde binnenkoer, jong en oud eendrachtig bijeen. De kinderen treden één keer per jaar in de voetsporen van hun stoere ouders. Maar voor het kroost staan geen paarden gereed. De kinderen zijn per fiets gekomen. Jongens en meisjes tegelijk, in tegenstelling tot de volwassenen. De stevige gans is voor de kleinsten vervangen door een dood kiekentje en voor de oudere jeugd is er een niet te groot eendencorpus in een vissersnet aan de galg bevestigd. Een trotse mamma duwt de driewieler van de jongste deelnemer die met twee jaar al precies weet wat de bedoeling is. Koning van de kleinsten wordt al voor de tweede keer de zesjarige Yarno Aendekerk. En dat terwijl zijn vader – ook al voor de tweede keer – regerend koning is van De Oude Gans. Het zijn telgen van een roemrucht ganzenrijdersgeslacht. Bij de groteren wint de dertienjarige Bartel Matthijssen. Ook al zo’n bekende naam in de ganzenrijderswereld. De koningen gaan op de schouders. De pers doet haar werk. Dan verspreidt de geur van de barbecue zich over het terrein en zoekt iedereen een plekje aan de lange rijen wit gedekte tafels. Ook de gasten uit Grevenbicht schuiven aan, zoals de gasten uit Berendrecht geregeld aanschuiven in Grevenbicht: internationale saamhorigheid in een gemeenschappelijk beleefde traditie.

De foto’s bij dit artikel spreken voor zich.

Méér foto’s zijn te bewonderen via deze link. Let op: de foto’s kunnen via deze link desgewenst in volle omvang gedownload worden (wel even doorklikken).

Ook hieronder krijgt u met even doorklikken een (iets) groter beeld.

Lees ook dit bericht.

 

Ganstrekken per 1 juli 2014 NIET verboden

woensdag 2 juli 2014

Dierenactivisten behalen pyrrusoverwinning

Het is vandaag 2 juli. Zoals anderen het einde der tijden voorspellen, zo zou volgens dierenlobbyisten gisteren het ganstrekken definitief verboden worden. Wij kunnen alle belanghebbenden geruststellen. Dat is NIET het geval.

Het triomfantelijke gegak over een verbod op het ganstrekken is afkomstig van de Quincy Gario’s van de dierenlobby: Frank Wassenberg, beleidsmedewerker en lobbyist van de Koningin Sophia-vereeniging tot Bescherming van Dieren en de ons welbekende Karen Soeters van Piep Vandaag. Beiden steken de loftrompet en kraaien victorie: “Ganstrekken wordt per 1 juli verboden”. Frank en Karen hebben wereldfaam verworven (getuige de vele exotische namen in een frauduleuze petitie van vorig jaar) met hun niet aflatende strijd tegen het Ganstrekken in Grevenbicht. Helaas begint hun hetze inmiddels groteske vormen aan te nemen die tot nog méér gênante vertoningen en hilarische taferelen leidt. Waar ging het mis voor deze actieve verkondigers van dierenemotie?

Per 1 juli 2014 is het particulieren bij wet verboden eigenhandig hun hond, kat of gans te doden. Prima zaak, wat de ganstrekkers betreft. Over ganstrekken wordt in dit Besluit echter met geen woord gerept, laat staan dat er een verbod zou zijn uitgevaardigd. De gans is wel aan deze regeling toegevoegd op aandringen van Frans en Karen bij de toenmalige staatssecretaris Henk Bleker. Zij hoopten op die manier de ganstrekkers in de wielen te kunnen rijden. Maar dat is faliekant mislukt. We kennen Henk Bleker nog als een goedlachse schalk met pretoogjes. Hij bleek (bewust of onbewust – vult u zelf maar in) niet op de hoogte te zijn van het feit dat de diervriendelijke ganstrekkers al sinds tijden het goede voorbeeld geven. Zij doden geen katten en honden, en ook geen ganzen! Ook opvolgster Sharon Dijksma is deze nuance blijkbaar ontgaan. De ganstrekkers van Grevenbicht hebben zo’n dertig jaar geleden in overleg met de officiële landelijke Dierenbescherming reeds besloten elk jaar een oude, aftandse gans (met taaie nek) van haar ondraaglijke lijden te laten verlossen met een spuitje van de dierenarts. Dus kunnen we zeggen dat de ganstrekkers toen hun tijd al ver vooruit waren. Ofschoon juristen zich nog zullen moeten buigen over de precieze reikwijdte van de nieuwe regels, zou het helaas wel eens zó kunnen zijn dat de ganstrekkers straks gedwongen worden het zachte spuitje te vervangen door een zoevende kogel. De dierenemotionalisten denken een overwinning te hebben behaald, maar in goed Nederlands noemt men zoiets een pyrrusoverwinning. Nog één zo’n overwinning en ze kunnen wel inpakken.

Ter verduidelijking hier nog een tweetal opmerkingen voor de minder ingewijde lezer.

> Waarom al dit gedoe? Waarom wordt het Ganstrekken niet gewoon verboden?

Ook al zouden Gerda Verburg, Henk Bleker en Sharon Dijksma ooit de intentie hebben gehad het ganstrekken te verbieden, dan nog zou een verbod niet mogelijk zijn geweest. De Hoge Raad der Nederlanden heeft immers in een arrest van 2 januari 1987 uitgesproken dat in een pluriforme samenleving een verbod op het Ganstrekken niet op zijn plaats is. Dit feit wordt door de dierenactivisten in al hun publicaties angstvallig onder de pet gehouden. Over manipulatie gesproken. Ook de Raad van State heeft zich meermalen ten gunste van het Ganstrekken uitgesproken. Er is geen behoefte aan staatsmoralisme. Bovendien: hoe zou Nederland een verbod op het onschuldige ganstrekken kunnen verkopen, als in andere landen deze rituelen toeristisch worden gepromoot en serieuze pogingen worden ondernomen ze op de lijst van immaterieel cultureel erfgoed te krijgen? Onze overheid streeft toch naar een nieuw Europa in eenheid en verbondenheid?

> Waarom zijn de inwoners van Grevenbicht zo star? Waarom niet gewoon een kunstgans opgehangen?

De overgang naar een kunstgans is een moeizaam proces. Het grote gevaar schuilt in het feit dat het Ganstrekken dan een gewoon spelletje wordt. We hebben dat in Duitsland op een aantal plaatsen zien gebeuren. Buitenstaanders zullen wellicht vragen: “hoezo, het ganstrekken ís toch een spelletje?”. Nee, voor de dorpsgemeenschap is het Ganstrekken een ritueel met diepe betekenis voor de gemeenschapszin en de band met de voorouders. Noem dat geen spelletje. Net zomin als je een processie een optocht kunt noemen, of kunt vervangen door een bloemencorso.

De gedachte om over te stappen op een kunstgans is ook naar de achtergrond verdrongen door de gerechtelijke strijd met de Dierenbescherming in de jaren tachtig en de publicitaire aantijgingen van de Partij voor de Dieren sedert 2008. Het Gawstrèkke ging daardoor steeds meer een rol spelen als “identity-marker” voor de plaatselijke bevolking. Onderzoekster Marjolein Efting Dijkstra beweert zelfs in haar dissertatie The Animal Substitute dat de Beegtenaren allang gekozen zouden hebben voor een kunstgans als de protesten niet zo fel en hooghartig waren geweest.

Ten slotte zijn er de internationale contacten. De Folkloristische Vereiniging wil graag samen optrekken met traditiegenoten in België, Duitsland, Frankrijk en Spanje, waarmee warme contacten worden onderhouden.

Lees ook:

“Ganstrekken niet verboden” op Beeg.nl

Blog van Sjon Stellinga, burgemeester van Schiermonnikoog, die met de Kallemooi dezelfde onredelijkheden ervaart als de Gawstrèkkers van Beeg

of maak een keuze uit onze oudere berichten:

Zwarte Piet en de gans van Grevenbicht”

Politieke steun voor het ganstrekken”

Journalisten spreken zich uit voor het ganstrekken”

Poll van Dagblad De Limburger met meerderheid voor het Gawstrèkke

Ganstrekkersarrest van de Hoge Raad der Nederlanden (“er is geen uniforme norm“)

“Oorsprong en verbreiding” van het ganstrekken en andere onthoofdingsrituelen”

“Partij voor de Dieren ontmaskerd

etc. etc. elders op deze website