Ganstrekken per 1 juli 2014 NIET verboden

//Ganstrekken per 1 juli 2014 NIET verboden

Ganstrekken per 1 juli 2014 NIET verboden

woensdag 2 juli 2014

Dierenactivisten behalen pyrrusoverwinning

Het is vandaag 2 juli. Zoals anderen het einde der tijden voorspellen, zo zou volgens dierenlobbyisten gisteren het ganstrekken definitief verboden worden. Wij kunnen alle belanghebbenden geruststellen. Dat is NIET het geval.

Het triomfantelijke gegak over een verbod op het ganstrekken is afkomstig van de Quincy Gario’s van de dierenlobby: Frank Wassenberg, beleidsmedewerker en lobbyist van de Koningin Sophia-vereeniging tot Bescherming van Dieren en de ons welbekende Karen Soeters van Piep Vandaag. Beiden steken de loftrompet en kraaien victorie: “Ganstrekken wordt per 1 juli verboden”. Frank en Karen hebben wereldfaam verworven (getuige de vele exotische namen in een frauduleuze petitie van vorig jaar) met hun niet aflatende strijd tegen het Ganstrekken in Grevenbicht. Helaas begint hun hetze inmiddels groteske vormen aan te nemen die tot nog méér gênante vertoningen en hilarische taferelen leidt. Waar ging het mis voor deze actieve verkondigers van dierenemotie?

Per 1 juli 2014 is het particulieren bij wet verboden eigenhandig hun hond, kat of gans te doden. Prima zaak, wat de ganstrekkers betreft. Over ganstrekken wordt in dit Besluit echter met geen woord gerept, laat staan dat er een verbod zou zijn uitgevaardigd. De gans is wel aan deze regeling toegevoegd op aandringen van Frans en Karen bij de toenmalige staatssecretaris Henk Bleker. Zij hoopten op die manier de ganstrekkers in de wielen te kunnen rijden. Maar dat is faliekant mislukt. We kennen Henk Bleker nog als een goedlachse schalk met pretoogjes. Hij bleek (bewust of onbewust – vult u zelf maar in) niet op de hoogte te zijn van het feit dat de diervriendelijke ganstrekkers al sinds tijden het goede voorbeeld geven. Zij doden geen katten en honden, en ook geen ganzen! Ook opvolgster Sharon Dijksma is deze nuance blijkbaar ontgaan. De ganstrekkers van Grevenbicht hebben zo’n dertig jaar geleden in overleg met de officiële landelijke Dierenbescherming reeds besloten elk jaar een oude, aftandse gans (met taaie nek) van haar ondraaglijke lijden te laten verlossen met een spuitje van de dierenarts. Dus kunnen we zeggen dat de ganstrekkers toen hun tijd al ver vooruit waren. Ofschoon juristen zich nog zullen moeten buigen over de precieze reikwijdte van de nieuwe regels, zou het helaas wel eens zó kunnen zijn dat de ganstrekkers straks gedwongen worden het zachte spuitje te vervangen door een zoevende kogel. De dierenemotionalisten denken een overwinning te hebben behaald, maar in goed Nederlands noemt men zoiets een pyrrusoverwinning. Nog één zo’n overwinning en ze kunnen wel inpakken.

Ter verduidelijking hier nog een tweetal opmerkingen voor de minder ingewijde lezer.

> Waarom al dit gedoe? Waarom wordt het Ganstrekken niet gewoon verboden?

Ook al zouden Gerda Verburg, Henk Bleker en Sharon Dijksma ooit de intentie hebben gehad het ganstrekken te verbieden, dan nog zou een verbod niet mogelijk zijn geweest. De Hoge Raad der Nederlanden heeft immers in een arrest van 2 januari 1987 uitgesproken dat in een pluriforme samenleving een verbod op het Ganstrekken niet op zijn plaats is. Dit feit wordt door de dierenactivisten in al hun publicaties angstvallig onder de pet gehouden. Over manipulatie gesproken. Ook de Raad van State heeft zich meermalen ten gunste van het Ganstrekken uitgesproken. Er is geen behoefte aan staatsmoralisme. Bovendien: hoe zou Nederland een verbod op het onschuldige ganstrekken kunnen verkopen, als in andere landen deze rituelen toeristisch worden gepromoot en serieuze pogingen worden ondernomen ze op de lijst van immaterieel cultureel erfgoed te krijgen? Onze overheid streeft toch naar een nieuw Europa in eenheid en verbondenheid?

> Waarom zijn de inwoners van Grevenbicht zo star? Waarom niet gewoon een kunstgans opgehangen?

De overgang naar een kunstgans is een moeizaam proces. Het grote gevaar schuilt in het feit dat het Ganstrekken dan een gewoon spelletje wordt. We hebben dat in Duitsland op een aantal plaatsen zien gebeuren. Buitenstaanders zullen wellicht vragen: “hoezo, het ganstrekken ís toch een spelletje?”. Nee, voor de dorpsgemeenschap is het Ganstrekken een ritueel met diepe betekenis voor de gemeenschapszin en de band met de voorouders. Noem dat geen spelletje. Net zomin als je een processie een optocht kunt noemen, of kunt vervangen door een bloemencorso.

De gedachte om over te stappen op een kunstgans is ook naar de achtergrond verdrongen door de gerechtelijke strijd met de Dierenbescherming in de jaren tachtig en de publicitaire aantijgingen van de Partij voor de Dieren sedert 2008. Het Gawstrèkke ging daardoor steeds meer een rol spelen als “identity-marker” voor de plaatselijke bevolking. Onderzoekster Marjolein Efting Dijkstra beweert zelfs in haar dissertatie The Animal Substitute dat de Beegtenaren allang gekozen zouden hebben voor een kunstgans als de protesten niet zo fel en hooghartig waren geweest.

Ten slotte zijn er de internationale contacten. De Folkloristische Vereiniging wil graag samen optrekken met traditiegenoten in België, Duitsland, Frankrijk en Spanje, waarmee warme contacten worden onderhouden.

Lees ook:

“Ganstrekken niet verboden” op Beeg.nl

Blog van Sjon Stellinga, burgemeester van Schiermonnikoog, die met de Kallemooi dezelfde onredelijkheden ervaart als de Gawstrèkkers van Beeg

of maak een keuze uit onze oudere berichten:

Zwarte Piet en de gans van Grevenbicht”

Politieke steun voor het ganstrekken”

Journalisten spreken zich uit voor het ganstrekken”

Poll van Dagblad De Limburger met meerderheid voor het Gawstrèkke

Ganstrekkersarrest van de Hoge Raad der Nederlanden (“er is geen uniforme norm“)

“Oorsprong en verbreiding” van het ganstrekken en andere onthoofdingsrituelen”

“Partij voor de Dieren ontmaskerd

etc. etc. elders op deze website

By |2015-02-02T14:22:31+01:00juli 2nd, 2014|Geen categorie|Reacties uitgeschakeld voor Ganstrekken per 1 juli 2014 NIET verboden