Overzicht persberichten

//Overzicht persberichten
Overzicht persberichten2015-02-02T14:45:09+01:00

Ganstrekken in de media

In dit document geven we een schets van de media-aandacht die het ganstrekken sinds de jaren tachtig heeft opgeroepen. Tot die tijd was het Gawstrèkke een lokaal gebonden gebeurtenis. Het hoorde gewoon bij Grevenbicht en niemand vroeg zich af waar het vandaan kwam en of het elders ook gebeurde.

Tussen 1984 en 1987 stond het ganstrekken evenzeer in de belangstelling als tegenwoordig. In die periode vonden talrijke gerechtelijke en bestuurlijke procedures plaats. De Limburgse media smulden ervan. Maar ook de landelijke media wisten de weg naar Limburg te vinden. Kranten, radio en tv maakten er melding van. Alleen de landelijke praatprogramma’s werden op een haar na gemist.

Uit deze periode willen we één artikel selecteren. Het is een erg verhelderend achtergrondartikel van de bekende journalist Guus Urlings, waarin hij juridisch adviseur van de Dierenbescherming mr. Mathieu Kerres aan het woord laat over de motieven om de Gaashouwers van Oost-Maarland en de Gawstrèkkers van Grevenbicht aan te vallen.

1985.11.02 Verhelderend krantenartikel

In dit artikel werd reeds in 1985 op weinig verhullende wijze duidelijk gemaakt waar het de dierenbeschermers al sinds de jaren tachtig om te doen is: het verkrijgen van rechten voor dieren. Gaashouwers en ganstrekkers zijn de hoofden van Jut voor het bereiken van politieke doelen. Sinds 1886 is er weliswaar een wet tegen dierenmishandeling, maar er kan uitsluitend via het strafrecht worden opgetreden. Om te bepalen wat dierenmishandeling is, gelden de algemene normen binnen onze maatschappij. Daardoor is er discussie mogelijk over nertsenfokkers, ritueel slachten, jagen, ganstrekken en zo meer. Over zaken welke niet zijn vastgelegd in de wet, beslist de rechter. Voor het ganstrekken geldt zodoende nog steeds de uitspraak van de Hoge Raad in 1987 dat er geen algemeen geldende norm is voor de omgang met dode dieren. Dierenbeschermers zouden dat graag anders zien. Als dieren eigen rechten krijgen, moeten er immers ook instanties komen om daarop toe te zien. Vergelijk het toezicht op kinderen via bijvoorbeeld voogdij en Raad voor de Kinderbescherming. In dat geval zou de Partij voor de Dieren heel gemakkelijk haar stokpaardjes kunnen berijden. Ziet u het al voor u? Animal Cops die komen controleren of u een vissenkom in huis heeft, of u cavia’s in molentjes laat ronddolen of parkietjes achter tralies heeft geparkeerd. En niet te vergeten: een vaardigheidsdiploma en een accreditatie voor elke hondenbezitter.

Klik hier voor het artikel

…………………………..

Van 1985 maken we nu even een grote sprong naar 2008 en  2011. De leemte ertussen zullen we de komende tijd opvullen.

………………………….

2008.02.23 Uitslag van een poll in de Limburgse kranten

In februari 2008 hielden de Limburgse dagbladen een gezamenlijke poll over het ganstrekken. De stelling luidde: “Het ganstrekken is een barbaars volksvermaak dat verboden zou moeten worden”. Benieuwd naar de uitslag? Klik dan hieronder op de link naar het krantenartikel van 23 februari 2008.

Lees hier de uitslag van de poll

2011.05.20 opinieartikel Frank Wassenberg in Limburgse dagbladen

Naar aanleiding van het voornemen van Staatssecretaris Bleker om het ganstrekken te gaan verbieden, beschreef de heer Frank Wassenberg van de Partij voor de Dieren in een opinieartikel voor de Limbugse Dagbladen hoe hij als eenzaam, klein jongetje een aversie ontwikkelde tegen het Gaashouwe in Oost-Maarland.

Lees hier het artikel

2011.05.20 column Paul Prikken

Als reactie op de plannen van staatssecretaris Bleker om het traditionele ganstrekken in Grevenbicht te verbieden, schreef de vaste columnist Paul Prikken in de Limburgse bladen van de Media Groep Limburg een column waarin hij zijn verbazing uitsprak over dit voornemen.

Lees hier de column

2011.05.25 opinieartikel van Jo van der Sluijs in Limburgse dagbladen

De Gawstrèkkers lieten het er niet bij zitten. Het artikel van de heer Wassenberg staat vol leugens en halve waarheden. Toenmalig woordvoerder Jo van der Sluijs schreef daarom een pittige reactie waarin hij de woorden van de heer Wassenberg van het vereiste commentaar voorzag.

Lees hier het artikel

– wordt (wellicht) vervolgd –