Andere landen

//Andere landen
Andere landen2012-09-18T23:22:41+02:00

BELGIE

In de polderdorpen ten noordoosten van Antwerpen zijn diverse verenigingen actief.

Voor het actuele nieuws van deze verenigingen kunt u het beste het volgende blog bezoeken: 

Ganzenrijden Antwerpen Nieuws

De volgende verenigingen beschikken over een eigen website. Klik op het plaatje om de website van de desbetreffende vereniging te openen.

                          

In het polderdorp Ekeren werd na zeventig jaar het gansrijden in ere hersteld. Lees er meer over op hun site (klik op het plaatje):

Een bijzondere vereniging wordt gevormd door de vrouwen van de polder. Zij mogen – in tegenstelling tot Grevenbicht – niet meedoen met de mannen. Zij hebben daarom hun eigen vereniging gesticht, de Vrije Gans.

Lees meer op hun eigen website (klik op plaatje):

Deze polderdorpen zijn ook historisch-geografisch interessant vanwege de bewogen geschiedenis en de recente havenuitbreidingen waardoor zelfs hele dorpen zijn weggevaagd. Op de volgende websites kunt u desgewenst meer informatie vinden:

Alles over Fort Lillo

Alles over Lillo-Fort

Poldermuseum Lillo

Berendrecht.online

Zandvliet-Dorp

Visé       Vanwege de overeenkomsten met het ganstrekken, de nabijheid en recente contacten, willen we hier ook graag verwijzen naar de ganzenstad Visé (Wezet). Sinds een ganzenhoedster de stad behoedde voor een aanval van de Luikse prins-bisschop, staat de gans er in hoog aanzien. Culinair pronkt de stad met “gansgebraad op de wijze van Visé” (l’oie à l’instant de Visé). In de wijk  “Devant le Pont”  wordt jaarlijks rond 16 juli het in Wallonië nog wijd verbreide gansslaan beoefend ( in 2011 op dinsdag 19 juli om 15 uur). Stadshistoricus Marc Poelmans heeft op zijn website over het roemruchte schutttersgilde van de “Arquebusiers” ook een gedeelte gewijd aan de verbreiding van het gansslaan en het ganstrekken. Klik op de afbeelding.

DUITSLAND

In Duitsland leeft het idee dat het Gänsereiten ontleend is aan de Spanjaarden. Onze onderzoekingen geven daartoe echter geen enkele aanleiding. De oudste vermeldingen in de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden zijn veel ouder. Het ganstrekken wordt beschreven in literatuur en is uitgebeeld op schilderijen. Ook in andere delen van Europa was het ganstrekken wijd verbreid, van Engeland tot Roemenië en van Zweden tot Spanje en Italië. De Duitse verenigingen uit Wattenscheid baseren zich op het oorsprongsjaar 1598, uitsluitend op grond van een opmerking van een stadsarchivaris die ooit geopperd heeft dat het Gänsereiten wel eens door de Spanjaarden hier heen zou kunnen zijn gebracht in de Dertigjarige Oorlog. Het zijn uiteindelijk ook stierenvechters. Er zijn echter nooit documenten gevonden die dit kunnen staven. Een overzicht van deze onjuiste Duitse blik op de geschiedenis van het ganstrekken geeft het volgende artikel: 

75 Jahre Gänsereiter.

Door toedoen van links-radicale dierenactivisten is in Duitsland een grimmige sfeer ontstaan rondom het Gänsereiten. De overheid ziet zich zelfs meermalen gedwongen de hulp van de ME in te roepen. Met het intikken van  Gänsereiten  in Google komt u meer te weten over deze onvriendelijke situaties.

Onze zusterverenigingen hebben zich uit veiligheidsoverwegingen jarenlang teruggetrokken van internet, maar zijn deels sinds enige tijd toch weer online.
U kunt de volgende websites bezoeken:

  Gänsereiterclub Sevinghausen 1598 e.V.

Gänsereiterclub Freisenbruch 1926 e.V.

Een aantal verenigingen heeft de stap gezet naar een kunstgans.
Zie hier het belabberde resultaat:  Lees meer …..

In het oosten van Duitsland (de Lausitz) komt bij de Slavische bevolkingsgroep De Sorben een overeenkomstige traditie voor. Alleen trekken de ruiters niet naar een gans, maar naar een haan. En het feest is verbonden met de oogst. Men spreekt van “Hahnrupfen”.

Lees meer ….1

Lees meer …2

SPANJE

Op deze plek treft u fraaie foto’s aan van het ganstrekken (“Carreras de gansos”) in El Carpio de Tajo bij Toledo.

Lees meer …..

In Lekeitio in Baskenland gaat men nog op oud-Hollandse wijze met bootjes onder de gans door “Antzar Eguna”:

Lekeitio

Met de bovenstaande verenigingen (behalve die in het Baskenland) bestaan in meer of mindere mate onderlinge contacten. De Duitse en Belgische verenigingen waren in 1997 zelfs in Grevenbicht te gast op een gezamenlijk “Internationaal gansrijdersfestijn”.

In de publicatie “Oorsprong en verbreiding van het ganstrekken en aanverwante volkstradities” in het rolmenu Historie worden nog veel meer regio’s en verenigingen vermeld. Klik hier.