Links

In het rolmenu treft u allereerst verwijzingen aan naar diverse zusterverenigingen in het buitenland. Met de meeste van deze verenigingen onderhouden wij contact.  Op hun websites vindt u informatie over de wijze waarop zij de traditie in stand houden. Ondanks het feit dat de internationale contacten pas dateren van de jaren tachtig uit de vorige eeuw, zult u bemerken dat de verschillen niet groot zijn. Het is fascinerend te kunnen constateren dat diverse streken eeuwenlang onafhankelijk van elkaar eenzelfde traditie vrijwel identiek hebben gekoesterd en bewaard.

Daarnaast zijn er verwijzingen naar verenigingen waarmee wij in onze eigen regio nauwe banden onderhouden. Maak kennis met de vele sociale banden in onze woongemeenschap.